ثبت شكايات و پيشنهادات

جهت ثبت شكايات يا پيشنهادات خود،‌ لطفا به صورت حضوری به مديريت آموزشگاه مراجعه نموده و يا از طريق ايميل

info@merzeng.ir آن را ارسال فرماييد

Last modified: Saturday, 29 Khordad 1400, 12:30 PM