درباره ما

آموزشگاه مرزنگ

رشته مراقبت وزیبایی_خدمات آموزشی_بهداشت ایمنی-آشپزی وشیرینی پزی

موسس و صاحب امتياز آموزشگاه و سايت  : خانم قدمخیر محمدیپس از ثبت نام در  دوره هاي موجود در اين سايت و فراگيری و قبولی در آزمون پايان دوره، گواهينامه سازمان آموزش فني و حرفه ای به فراگيران اعطا می گردد.

آخرین تغییر: شنبه، 29 خرداد 1400، 10:49 صبح